संगीत सर्तहरू - डब्ल्यू
संगीत सर्तहरू

संगीत सर्तहरू - डब्ल्यू

वा-वा, वाह-वाह (yá-yá) - ज्याज प्रदर्शन को एक प्रविधि (पीतल वाद्ययंत्र को तुरही कहिले काँही छोपिएको छ, त्यसपछि हात वा मौन द्वारा खोलिएको छ)
वा-वा-म्यूट (eng. wá-yá-mute) - a सँग खेल्नुहोस्
Wagnertuba कप म्यूट (जर्मन vágnertuba), वाल्डहोर्नटुबा (valdhorntuba) - Wagner tuba
वाल्डहोर्न (जर्मन wáldhorn) - 1) सीङ; 2) प्राकृतिक सींग; 3) शिकार सींग
हिड्ने बास (eng. walkin bass) - एक लयबद्ध रूपमा एकसमान बास लाइन सेकेन्ड वा arpeggios मा चल्ने; शाब्दिक रूपमा, जाने बास (ज्याज, शब्द)
वाल्ट्ज (अंग्रेजी wóls), वाल्जर (जर्मन वाल्जर) -
Wand वाल्ट्ज (अंग्रेजी wónd) - कन्डक्टरको डण्डी; केरा जस्तै
वारबल (अंग्रेजी wóbl) - trill
न्यानो (जर्मन तातो), संग न्यानो (mit verme) - न्यानो, नरम
वाशबोर्ड (अंग्रेजी wóshbood) - उत्तर अमेरिकी ज्याज ensembles को लयबद्ध (टक्कर) वाद्ययंत्र; शाब्दिक, एक वाशबोर्ड
Wasserklappen (जर्मन Vásserklappen) - पानी हटाउनको लागि भल्भ
Wechseldominante (जर्मन Wexeldominante) - प्रभावशाली देखि प्रमुख
Wechselgesang (जर्मन Wexelgesang) - एन्टिफोनल गायन
स्विच गर्नुहोस् (जर्मन Wexeln) - परिवर्तन; Bogen Wechseln (bogen wexeln) - धनु परिवर्तन गर्नुहोस्
Wechselnote (जर्मन वेक्सेलनोट), Wechselton (wexelton) - क्याम्बियाटा
Way(जर्मन शाकाहारी) - टाढा, हटाउनुहोस्; Dämpfer weg (dempfer weg) - हटाउनुहोस्
मौन Wehmütig (जर्मन vemyutih) - दुखी, दुखी
वीच (जर्मन Weich) - नरम, कोमल
Weich gesungen (जर्मन Weich Gesungen) - नरम र मधुर
बाटो (जर्मन váyze) - धुन, गीत
Weite Lage (जर्मन wite lage) - एक व्यापक व्यवस्था [आवाज]
वेनिग (जर्मन वेनिह) - थोरै, थोरै
थोरै (वेनिगर) - कम, कम
कारखाना (जर्मन वर्क) - रचना, काम
वेस्ट कोस्ट ज्याज (अंग्रेजी पश्चिम kóust ज्याज) - 50s को ज्याज कला को क्षेत्रहरु मध्ये एक; शाब्दिक रूपमा, वेस्ट कोस्ट ज्याज (संयुक्त राज्य अमेरिका)
स्याम्प(अंग्रेजी ह्विप) - 1) कोरा, ह्विप (टक्कर वाद्य); 2) छोटो ग्लिसन्डो, ध्वनिमा तीव्र "प्रविष्टि" (ज्याज, शब्द)
पूर्ण (अंग्रेजी hóul) - सम्पूर्ण, सम्पूर्ण
पूर्ण bow (hol bóu) - [खेल्नुहोस्] सम्पूर्ण धनुसँग
Widerrufungszeichen (जर्मन viderrufungszeichen) - bekar; शाब्दिक रूपमा, को रद्द को संकेत
विडमुङ (जर्मन Widmung) - समर्पण
WIE (जर्मन Vi) - जस्तै
Wie aus der Feme, aber deutlich hörbar (जर्मन vi áus der ferne, áber deutlich herbar) - टाढाबाट जस्तै, तर स्पष्ट रूपमा [बर्ग। "वोजेक"]
भोजेलस्टिममा प्रयोग गर्नुहोस् (vi aine fógelshtimme) - चरा जस्तै गाउने [Mahler। सिम्फनी नम्बर २]
यो हो (जर्मन Wie Ein Hauch) - एक सास जस्तै
wie ein Geflüster (vi ain gefluster) - कानाफूसी जस्तै, खल्लो [महलर। सिम्फनी नम्बर 8]
सम्पर्क गर्नुहोस् (जर्मन वि आइन आचरण) - अन्त्येष्टिको प्रकृतिमा [महलर]
यसो गर्नुहोस् (जर्मन vi freuer) - पहिले जस्तै
Wie gepeitscht (जर्मन vi gepáycht) - कोराको प्रहार जस्तै [मालेर। सिम्फनी नम्बर 6]
आन्फाङ हो (जर्मन: eu im ánfang) - सुरुमा जस्तै
Naturlaut मा हेर्नुहोस् (जर्मन: Wie ain Naturlaut) - प्रकृतिको आवाज जस्तै [Mahler]
त्यसोभए (जर्मन: Wie Möglich) - जहाँसम्म
सम्भव । vi náhkhorhand) - सुन्दै सुन्दा
त्यसोभए (जर्मन vi forher), Wie vorhin (vi forhin) - पहिले जस्तै
Wie wütend dreinfahren(जर्मन wi utend drainfaren) - जस्तो कि क्रोधित रूपमा [Mahler मा दौडिरहेको छ। सिम्फनी नम्बर 6]
धेरै राम्रो छ (जर्मन vi zuletzt) ​​- पहिले जस्तै प्रदर्शन
Wie zu Anfang (जर्मन vi zu ánfang) - सुरुमा जस्तै
Wieder को (जर्मन भिडर) - फेरि
Wieder breiter werden (जर्मन vider breiter verden) - फेरि विस्तार
Wieder früheres Zeitmaß (जर्मन Wieder Fryueres Tsáytmas), wieder Tempo (wider Tempo) - फेरि उही गतिमा
Wieder lebhafter (जर्मन Wieder Lobhafter) - फेरि जीवन्त
Wieder schneller (Wieder Schneller) - फेरि चाँडै
Wiederhall (जर्मन Wiederhal)) - प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि
Wiederholen (जर्मन Wiederholen) - दोहोर्याउनुहोस्
पुनरावृत्ति(जर्मन Wiederhólung) - को पुनरावृत्ति
Wiederholungszeichen (जर्मन Wiederholungszeichen) - पुनरावृत्ति को संकेत
Wiegend (जर्मन Wiegend) - हिलाउने, लुलिंग
Wiegenlied (जर्मन Vigenlid) - लोरी
विनर वाल्जर (जर्मन विनर वाल्जर) - भियनीज (छिटो) वाल्ट्ज
जंगली (जर्मन जंगली) - जंगली, हिंसक, क्रोधित
हावा (eng. wind) - पवन साधन
हावा ब्यान्ड (हावा ब्यान्ड) - पीतल ब्यान्ड
पवन साधन (पवन उपकरण) - हावा उपकरण
विन्डलेड (जर्मन विन्डलेड) - विन्डलाडा (अंगमा हावा वितरण कक्ष)
Windrnaschine (जर्मन windmashine) - एक उपकरण जसले को आवाज नक्कल गर्दछ
Wirbel हावा(जर्मन virbel) - 1) तार वाद्ययन्त्रहरूको लागि एक पेग; 2) आंशिक ड्रम; 3) टिम्पानीमा ट्रेमोलो
Wirbelkasten (virbelkasten) - झुकेका उपकरणहरूको लागि पेग बक्स
Wirbeltrommel (जर्मन: wirbeltrommel) - बेलनाकार। (फ्रान्सेली) ड्रम
संग (eng. whiz) - संग
भावना संग (wiz owl) – भावना संग
मौन संग (eng. whiz मौन), मौन तार संग (wiz म्यूट स्ट्रिङहरू) - म्यूटको साथ
मौन बिना (eng. whizout mute) - बिना मौन
किनारामा ड्रम स्टिकको भारी अन्त्यको साथ (eng. wize de Heavy end ov e drum stick on di edge) - ड्रमको भारी छेउको साथमा किनारामा [हिट]
साइड ड्रम स्टिक को बाक्लो अन्त संग(eng. uyz de tick and ov de side drum stick) - स्टिकको बाक्लो छेउ सानो देखि। ड्रम (प्लेटमा कलाकारहरूको लागि संकेत) [बार्टोक। आर्केस्ट्राको लागि कन्सर्ट]
Wohlklingend (जर्मन Völklingend) - euphonious, व्यंजन
Woh Item per iertes Klavier (जर्मन voltemperirtes clavier) - राम्रो स्वभावको क्लेभियर
Womöglich (जर्मन vomeglich) - यदि सम्भव छ
काठको टुक्रा (अंग्रेजी uudblok) - काठको बक्स (टक्कर वाद्ययंत्र)
काठको हावा उपकरणहरू (eng. uudn wind instruments), woods (uuds), woodwinds (uuduindz) - woodwind instruments
काठ-काठी (eng. uud sticks) - काठ, लाठी (टक्कर वाद्ययन्त्रका लागि)
काम(अंग्रेजी सप्ताह) - काम, रचना
काम गीत (अंग्रेजी हप्ता छोरा) - श्रम, काम गीत
वर्ट (जर्मन वर्थ) - शब्द
शब्दहरू (Vórte) - शब्द, पाठ
Wuchtig (जर्मन Vuhtih) - कडा
wut (जर्मन। wut) - क्रोध; mit Wut (mit wut), wutend (wutend) - क्रोधित
उचाइ nieokreslona (पोलिश उच्च पिच अबप्तिस्मा) - अनिश्चित उचाइ [ध्वनि] [Penderetskiy]

जवाफ छाड्नुस्