इडियोफोन

इडियोफोन (ग्रीकबाट। Ἴδιος - यसको + ग्रीक। Φωνή - ध्वनि), वा एक अशुद्ध वाद्ययंत्र - एक संगीत वाद्ययन्त्र, ध्वनिको स्रोत जसमा उपकरणको शरीर वा यसको भागलाई प्रारम्भिक तनाव वा कम्प्रेसन ध्वनि गर्न आवश्यक छैन। (तानिएको स्ट्रिङ वा स्ट्रिङ वा स्ट्रेच गरिएको स्ट्रिङ झिल्ली)। यो संगीत वाद्ययंत्र को सबैभन्दा पुरानो प्रकार हो। इडियोफोनहरू संसारका सबै संस्कृतिहरूमा अवस्थित छन्। तिनीहरू प्रायः काठ, धातु, सिरेमिक वा गिलासबाट बनेका हुन्छन्। इडियोफोनहरू अर्केस्ट्राको अभिन्न अंग हुन्। त्यसोभए, झिल्लीको साथ ड्रमको अपवाद बाहेक, अधिकांश झटका संगीत वाद्ययन्त्रहरू इडियोफोनहरूसँग सम्बन्धित छन्।