टक्कर

टक्कर - टक्कर र आवाज संगीत वाद्ययंत्र जुन मानक ड्रम किटको सेटमा वा अर्केस्ट्राको मुख्य ड्रमहरूमा समावेश गरिएको छैन। त्यस्ता उपकरणहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्, भागको लय र सम्पूर्ण संरचनामा विशेष मूड र विविधता सिर्जना गर्दछ। घण्टीको आवाज, रैटल, कास्टानेट र टम्बोरिनको आवाज - यो बिना आधुनिक संगीत कल्पना गर्न असम्भव छ। जातीय टक्कर, जसमा ट्याम्बोरिन, बोङ्गो, माराकास, काठको चम्चा, कास्टानेट जस्ता जातीय टक्करहरू समावेश छन्, धेरै मानिसहरूको आत्मनिर्णयमा ठूलो प्रभाव पार्छ, उनीहरूको पहिचान सिर्जना गर्दछ।

    केहीपनि भेटिएन!

    माफ गर्नुहोस्, तर केही आफ्नो खोज सर्तहरू भेटिएन। केही फरक किवर्ड फेरि प्रयास गर्नुहोस्।