गितारका लागि तारहरू

सबै शुरुआती गिटारवादकहरूले सामना गर्ने पहिलो परीक्षण हो आधारभूत गिटार तारहरू सिक्दै। पहिलो पटक उपकरण उठाएकाहरूका लागि, कर्डहरू सिक्नु असम्भव कार्य जस्तो लाग्न सक्छ, किनकि त्यहाँ हजारौं विभिन्न औंलाहरू छन् र तिनीहरूलाई कुन बाटोमा पुग्ने भन्ने पूर्ण रूपमा स्पष्ट छैन। यति धेरै कुराहरू कण्ठ गर्नु पर्ने विचारले संगीत बनाउने इच्छालाई निरुत्साहित गर्न सक्छ। सुसमाचार यो हो कि यी अधिकांश तारहरू तपाईंको जीवनमा कहिल्यै काममा आउने छैनन्। पहिले तपाईंले केवल 21 तारहरू सिक्न आवश्यक छ , जस पछि तपाईंले आधारभूत गितार तारहरू प्रयोग गर्ने शुरुआतीहरूका लागि साधारण गीतहरूको सङ्ग्रहसँग परिचित हुनुपर्छ।