विद्युत

संगीत वाद्ययन्त्रहरूको अपेक्षाकृत नयाँ उपश्रेणी जसको ध्वनि इलेक्ट्रोनिक सर्किटहरूद्वारा उत्पन्न हुन्छ। यसमा डिजिटल पियानो, सिन्थेसाइजर, ग्रूभ बक्स, नमूना, ड्रम मेसिनहरू समावेश छन्। यी अधिकांश उपकरणहरूमा या त पियानो किबोर्ड वा विशेष संवेदनशील बटन-प्याडहरू समावेश भएको किबोर्ड हुन्छ। यद्यपि, केही विद्युतीय संगीत वाद्ययन्त्रहरूमा किबोर्ड नहुन सक्छ, जस्तै मोड्युलर सिन्थेसाइजरहरू, विशेष कार्यक्रमहरू वा यन्त्रहरू प्रयोग गरेर बजाइएको नोट बारे जानकारी प्राप्त गर्ने।