ड्रम

सबैभन्दा पुरानो संगीत वाद्ययंत्र मध्ये एक, निस्सन्देह, टक्कर हो। वाद्ययन्त्रमा वा यसको प्रतिध्वनित भागमा संगीतकारको प्रभावबाट ध्वनि बनेको हुन्छ। टक्कर वाद्ययन्त्रहरूमा सबै ड्रम, टम्बोरिन, जाइलोफोन, टिम्पानी, त्रिकोण र शेकरहरू समावेश छन्। सामान्यतया, यो जातीय र आर्केस्ट्रा टक्कर समावेश उपकरणहरूको एक धेरै धेरै समूह हो।