Ukulele को लागि तारहरू

Ukulele मा मास्टर गर्न सुरु गर्दै, हामी तपाईंलाई यो खण्डबाट सुरु गर्न सल्लाह दिन्छौं। यहाँ हामीले शुरुआतीहरूका लागि UKULE मा सबैभन्दा हल्का तारहरू सङ्कलन गर्ने प्रयास गरेका छौं जसले तपाईंलाई यो संगीत वाद्ययन्त्रसँग परिचित हुन मद्दत गर्नेछ। अलिकति महारत हासिल गरिसकेपछि, गीतहरूको साधारण तारबाट थप जटिलमा जानुहोस्। यस खण्डका सबै विधाहरू पास गरिसकेपछि र तिनीहरूमा प्रस्तुत रचनाहरू बजाउन सिकेर, तपाईंले बुझ्नुहुनेछ कि तपाईं नयाँ कलाकार हुन छोड्नुभएको छ र तपाईं धेरै कठिनाई बिना धेरै गीतहरू बजाउन सक्नुहुन्छ।

  • Ukulele को लागि तारहरू

    Ukulele Chords - औंलाहरू

    यहाँ सबै भन्दा साधारण प्रयोग ukulele तारहरू छन्। यहाँ प्रत्येक नोटबाट तीन मुख्य तारहरू छन्, तीक्ष्णहरू सहित - प्रमुख, माइनर र सातौं तार। तार A (A) A Am A7 Chords A# (A sharp) A# A#m A#7 H or B chords (B) H hm H7 Chords C (C) C cm C7 C# Chords (C Sharp) C# C#m C #7 D (D) तारहरू D Dm D7 D# (D sharp) तारहरू D# D#m D#7 E (Mi) तारहरू E Em E7 F तारहरू F fm F7 F# (F तीव्र) तारहरू F# F#m F#7 G (G) chords G gm G7 G# (G sharp) chords G# G#m G#7 तार फिंगरिङ कसरी प्रयोग गर्ने फिंगरिङ – युकुलेलको फ्रेटबोर्डमा तारको योजनाबद्ध प्रतिनिधित्व। सबै तस्बिरहरूमा,…