डेटिङ सुझावहरू

  • डेटिङ सुझावहरू

    50 भन्दा बढीका लागि उत्तम डेटिङ साइटहरू

    धेरै स्थानीय समाचार पत्रहरूमा 1990 को मध्यमा अनलाइन व्यक्तिगतहरू थिए तर यी ठूला डेटिङ साइटहरूले किनेका थिए। केही टिप्पणीहरूबाट यसले वास्तवमै देखाउँछ कि डेटिङ साइटहरू पैसाको लागि कति हताश छन् कि उनीहरूले टिप्पणी सेक्सनहरूमा पनि विज्ञापन गर्छन्। तपाईंसँग स्थानीय घटनाहरूमा जाने धेरै राम्रो मौका छ र तपाईंले अनलाइन डेटिङ साइटमा खर्च गर्नुहुने भन्दा कम खर्च गर्नुहुनेछ। अन्य अनुप्रयोगहरूले संकेत गरेका छन् कि तिनीहरू वास्तवमा फेसबुकको नजिक जान सक्छन्। उदाहरणका लागि, पूर्व टिन्डर कार्यकारीद्वारा स्थापित बम्बलले भने कि उनीहरूले कसरी सहकार्य गर्ने भन्ने सम्बन्धमा फेसबुकसँग सम्पर्क गरिसकेका छन्। र, "एउटा कुरामा सबैजना सहमत देखिन्छन् कि ...