Y - पूर्वनिर्धारित

  • Y - पूर्वनिर्धारित

    गैर एकर्ड। ननकोर्ड इन्वर्सनहरू।

    प्रसिद्ध ज्याज रचना "इपानेमाको केटी" कुन तारले सुरु गर्छ? एक गैर-chord एक तार हो जसमा 5 वटा नोटहरू तिहाइमा व्यवस्थित हुन्छन्। तारको नाम यसको माथिल्लो र तल्लो आवाजहरू बीचको अन्तरालको नामबाट आएको हो - नोना। तारको संख्याले पनि यो अन्तराललाई संकेत गर्छ: 9. सातौं तारमा माथिबाट तेस्रो जोडेर, वा (जसले समान परिणाम निम्त्याउँछ) एउटै सातौं तारको मूल नोटमा कुनै पनि थपेर nonchord बनाइन्छ। यदि तल्लो र माथिल्लो ध्वनि बीचको अन्तराल ठूलो नोना हो भने, गैर-तारलाई ठूलो भनिन्छ। यदि तल्लो र माथिल्लो ध्वनि बीचको अन्तराल सानो गैर हो भने,…