घागो

भायोलिन, गिटार, सेलो, ब्यान्जो सबै स्ट्रिङ वाद्ययन्त्र हुन्। तिनीहरूमा ध्वनि फैलिएको तारहरूको कम्पनको कारण देखिन्छ। त्यहाँ झुकेका र तोडिएका तारहरू छन्। पहिलोमा, ध्वनी धनु र तारको अन्तरक्रियाबाट आउँछ - धनुको कपालको घर्षणले तार कम्पन हुन्छ। Violins, cellos, violas यो सिद्धान्त मा काम गर्दछ। यस तथ्यको कारणले कि संगीतकार आफैंले आफ्नो औंलाहरू, वा प्लेक्ट्रमले स्ट्रिङलाई छुन्छ र यसलाई कम्पन बनाउँछ भन्ने तथ्यको कारणले तानिएका वाद्ययन्त्रहरू ध्वनि हुन्छन्। गिटार, ब्यान्जो, मन्डोलिन, डोम्राले ठ्याक्कै यही सिद्धान्तमा काम गर्छन्। ध्यान दिनुहोस् कि कहिलेकाहीँ केही झुकेका वाद्ययन्त्रहरू प्लक्सका साथ बजाइन्छ, थोरै फरक टिम्बर प्राप्त गर्दछ। त्यस्ता उपकरणहरूमा भायोलिन, डबल बेस र सेलोस समावेश छन्।