कीबोर्ड

किबोर्ड संगीत वाद्ययन्त्रहरूमा पियानो वा अंग किबोर्ड भएका कुनै पनि वाद्ययन्त्रहरू समावेश हुन्छन्। प्रायजसो, आधुनिक व्याख्यामा, किबोर्डको अर्थ ठूलो पियानो हो, योजना, अंग, वा synthesizer। थप रूपमा, यो उपसमूहमा harpsichord, accordion, melotron, clavichord, harmonium समावेश छ।