Choirs

हाम्रो देशमा धेरै मानिसहरूले स्कूल वा चर्चसँग गायनलाई जोड्छन्। वा कुनै पनि कारणले गर्दैन। हामी सांगीतिक शिक्षामा खाली ठाउँहरू भर्छौं र कम्तिमा शालीनताको लागि सुन्नै पर्ने कोरल ensembles को बारेमा कुरा गर्छौं।